Vision, mission og værdier

Vision og mission

Vision

Sønderborg Floorball Club – The Vikings skal være det bedste alternativ til fodbold og håndbold i kommunen med et stærkt socialt sammenhold og et foreningsliv præget af trivsel og oplevelser.


Mission

 • Vi skal være et attraktivt alternativ til Fodbold og håndbold, for de sportsudøvere som ønsker at dyrke holdsport.
 • Vi skal kunne tilbyde floorball til alle, uanset køn, alder og niveau, samt sikre at alle føler sig velkommen.
 • Vi skal gennem fokus på vores ungdomsafdeling udvikle spillere som kan integreres på seniorholdene
 • Vi skal gennem engagement fra spillere, frivillige og forældre være synlige i lokalområdet og støtte op om aktiviteter som kan fremme vores sport eller sundhed generelt.

Værdier

Værdier

 1. At man bydes velkommen i klubben af enten træner eller bestyrelse. Nye medlemmer, trænere, forældre eller hjælpere bydes velkommen i klubben af enten træner eller bestyrelse. Det er vigtigt, for at nye medlemmer får et tilhørsforhold til klubben. Foreningens medlemmer er alle ansvarlige for at nye medlemmer inddrages og føler sig velkomne.
 2. At man trives i klubben Det er vigtigt at alle der er involveret i klubben også trives i klubben, uanset om det er på eller udenfor banen. Vi er en klub for alle.
 3. At fællesskabet er frem for alt Det sociale sammenhold står i førersædet. Det skal være hyggeligt og sjovt at møde i klubben. Alle skal føle sig velkomne, på lige vilkår. Vi bidrager alle, store som små, til sammenholdet
 4. At der hersker en tryg og hyggelig atmosfære.  I foreningen findes medlemmer fra poder til seniorer og det er bestyrelsens holdning, at alle tager hånd om hinanden - og at de ældste årgange i ungdomsrækker og seniorer viser vejen som gode eksempler for de mindste medlemmer. Klubbens atmosfære skabes af medlemmers engagement og opførsel og ikke mindst - interesse for alle klubbens hold.
 5. At alle respekteres og behandles ligeværdigt.  Alle er ligeværdige og behandles med respekt både på og udenfor banen. Vi er en klub for alle. Alle er forskellige og alle kan noget.. Det er en træneropgave at fordele spilletid og motivere spillerne på holdet ud fra klubbens holdning uanset kampens udfald.
 6. At glæde og motivation er grundlaget for spillet. I SFC vil vi gennem vores træningspolitikker skabe glæde og motivation hos spillerne. Vi forudsætter spillerne ønsker at spille floorball og vil gøre hvad vi kan for at glæden og motivationen er fundamentet i vores klub.
 7. At der udvikles samarbejde og holdmentalitet. I de første år er spillerne ivrige og vil gerne vise hvad de kan. Det er vigtigt at alle får plads, selvom niveauet er meget forskelligt. De første års udvikling er stor for nogen og for andre kommer det senere. Alle får lov og skal lære, at en aflevering er første grundtrin for at etablere et spil. Et spil kræver et hold og samarbejde.
 8. At skabe succesoplevelser for holdet. Med de første års forskellige spillerniveauer er det vigtigt at fokusere på holdets indsats og ikke på den enkelte spiller. En holdning vi forventer forældre bakker op om, for at sikre holdets succes frem for sejre. Flot spilforståelse er udviklende for hele holdet. Så HUSK at rose hele holdet og frem for alt undgå "guleroden" - dit barn spiller ikke for at opnå accept fra forældre men for at indgå i en socialt og udviklende klubliv - succes er sjovest at dele med andre!
 9. At der skabes kontakter gennem sociale arrangementer. At dele sine oplevelser i klubben med sin familie er meget vigtigt. Vi forventer, at forældrene vil bidrage til, at holdet arrangerer sociale arrangementer og dermed opnå et stærkt fællesskab - også udenfor floorballbanen.
 10. At inddrage forældre i barnets floorballrelationer. Vi forventer forældre deltager i sit barns fritid og følger holdets udvikling. Med opbakningen hjemmefra styrkes barnets engagement i klubben og dermed også glæden og motivationen.